Zalety pracy w sektorze publicznym

Mimo, że istnieje ogromna różnica między wynagrodzeniem w sektorze prywatnym a publicznym. Zadania interesu publicznego oferują szereg kluczowych zalet w porównaniu z praktyką prywatną. Podstawowym powodem, dla których prawnik wykonuje zadania pro bono, jest realizacja dobra publicznego. Pomaganie zaniedbanym ludziom i grupom, może zapewnić poczucie osobistej satysfakcji i osiągnięcia, których nie może uzyskać broniąc klientów zgłaszających się do dużych korporacji w praktyce prywatnej.

Zarobki w sektorze publicznym

Dzięki pracy w sektorze publicznym adwokat może osiągnąć większe cele, poza otrzymywaniem wynagrodzeń. Może bowiem dążyć do znaczących przemian społecznych. Pro bono pozwala zapewnić równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla potrzebujących pracy i organizacji. Dzięki usługom pro bono prawnik może zdobyć cenne doświadczenia zawodowe. Studenci prawa, nowi prawnicy i inni specjaliści prawni mogą zdobyć cenne doświadczenie w pracy w sektorze interesu publicznego.

Takie doświadczenie jest ważne w momencie, gdy miejsca pracy są niewystarczające. Wielu pracodawców nie ma bowiem czasu ani środków, aby szkolić nowych adwokatów i pracowników prawnych. Ponieważ małe firmy prawne chcą zatrudnić kandydatów, którzy będą skuteczni, a duże firmy szukają doświadczonych współpracowników, praca w sektorze publicznym może pomóc zdobyć doświadczenie zawodowe, które będziesz w przyszłości na pewno potrzebował.

Ile zarobi adwokat?

prawoPonadto adwokat może potraktować pracę w publicznym sektorze, jako wielką odskocznię do prywatnej praktyki i pracodawcy doceniają zaangażowanie w służbie publicznej. Ponadto zadania interesu publicznego zazwyczaj oferują lepszą równowagę między życiem zawodowym a zawodowym, niż tylko praca w dużej korporacji prawniczej. W sektorze publicznym powszechna jest praca od 9 do 17, elastyczne harmonogramy i szanse na część etatu. W przeciwieństwie do prywatnej praktyki, prawnik zatrudniony w organizacji non-profit, rządowej i organizacji usług prawnych, nie znajduje się pod presją, aby zrealizować dużą liczbę godzin pracy.

Adwokat zatrudniony w sektorze publicznym może czuć się bardziej zrelaksowany, ponieważ koncentruje się na jakości wykonywanych usług, a nie na zysku. Wykonując pracę pro bono prawnik może zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Może zdobyć cenne informacje i użyteczną wiedzę w kwestii proceduralnych i merytorycznych z wielu dziedzin prawa. Jeśli jesteś studentem lub absolwentem prawa, praca w sektorze publicznym może sprzyjać w uzyskaniu pomocy mentorów, kontaktów sieciowych i referencji od pracowników. Ponadto taki prawnik może cieszyć się wielkim uznaniem i zostać wyróżnionym przez lokalną społeczność.