Czy można wziąć zdjęcie z Internetu?

Wielu internautom wydaje się, że treści umieszczone w Internecie należą do wszystkich, czyli tak naprawdę do nikogo. W związku z tym dość swobodnie korzysta się ze zdjęć, muzyki, filmów i wielu innych dzieł osób, jakie nie wydały na takie działania pozwolenia. Warto więc zwrócić uwagę na to, co prawo ma w tym zakresie do powiedzenia, a wtedy będziemy mogli zapewnić sobie odpowiednią wiedzę i świadome korzystanie z zasobów internetowych, a to ma przecież największe znaczenie i może mieć wpływ na prowadzoną przez nas działalność. Przede wszystkim każdy adwokat wskaże na to, jak ważne jest poszanowanie praw autorskich, zwłaszcza we współczesnej rzeczywistości.

Ochrona praw autorskich

prawo autorskieCzęść multimediów, jakie znajdziemy w Internecie rzeczywiście jest przeznaczona do wykorzystania, ale głównie na użytek prywatny, domowy i niekomercyjny. Jeśli jest taka możliwość, to zazwyczaj znajduje się informacja na temat licencji na wykorzystanie zdjęć, filmów czy innych treści. Wtedy, jak wskazują adwokaci, można takie dzieło wykorzystać, chociażby po to, by ozdobić swój pulpit czy udostępnić na swoim profilu. Czasami jednak wymagane jest podanie odpowiedniego źródła. W ten sposób nie łamiemy żadnych praw autorskich. Jeśli jednak okazuje się, że nie ma takiej licencji, to zdjęć i innych elementów nie można wykorzystać.

Kto pomoże walczyć o nasze prawa?

Każdy prawnik jest w stanie podać dzisiaj wiele przypadków złamania praw autorskich, do czego dzisiaj w Internecie dochodzi niezwykle często. Trzeba jednak pamiętać, że autor może żądać zaprzestania naruszania jego dóbr oraz oczywiście odszkodowania za wykorzystane zdjęcie, film czy muzykę. Jest to szczególnie ważne, gdy ktoś takie dzieło wykorzystał po to, by czerpać z tego wielkie korzyści materialne czy komercyjne. W takich sytuacjach rzeczywiście batalia sądowa okazuje się korzystna, dlatego należy uważać na to, co w Internecie wykorzystujemy i przede wszystkim szanować twórców. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy można coś wykorzystać na własny użytek, to po prostu lepiej tego nie robić, a wtedy nie złamiemy żadnego prawa i będziemy mogli czuć się spokojni.